TalkingZone

Parth Siarad

Gwasanaeth cwnsela preifat ar-lein yw’r Parth Siarad. Mae am ddim i bobl ifanc rhwng 11-17.

Mae’r gwasanaeth ar-lein yn lle diogel a phreifat i siarad gyda chwnselydd neu i ddarganfod cymorth am bethau rydych yn poeni am.

Ar hyn o bryd mae cwnselwyr ar gael ar ddydd Mercher rhwng 5pm ac 8pm, Amser Tymor yn Unig

Os nad yw'r cwnselydd ar gael neu yn barod mewn sesiwn, rydych yn medru bwcio sesiwn trwy lenwi'r ffurflen atgyfeirio yma. Bydd y cwnselydd wedyn yn cysylltu gyda chio fewn 3 diwrnod gwaith i drefnu apwyntiad gyda chi neu i adael chi wybod pa mor hir bydd rhaid aros am benodiad.

Fideos hunan-gymorth

Cymorth

Cysylltiadau ac cymorth arall

Parth Siarad

Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig.

Rhif yr elusen 1140312